Μεταίχμιο...

Το Φροντιστήριο μας είναι ένα υπερσύγχρονο, πρωτοποριακό εκπαιδευτικό κέντρο, που προσφέρει μαθήματα για ενήλικες & φοιτητές, μαθητές δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου, καθώς και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το φροντιστήριο μας

Το προσωπικό του φροντιστηρίου μας αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές στις περιοχές των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Βιολογίας, των Φιλολογικών μαθημάτων όπως και όλων των μαθημάτων της Δημοτικής Εκπαίδευσης.Διδάσκονται όλα τα επίπεδα των εξετάσεων Unicert και ECDL όπως και των GCE στο θέμα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Εξειδίκευση μας αποτελούν οι Προεισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα των Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, Φιλολογικών μαθημάτων και Βιολογίας.

Προσφέρονται επίσης βοηθητικά μαθήματα για τα πιο πάνω θέματα για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου, όπως επίσης και σχολικό διάβασμα για τη Δημοτική Εκπαίδευση και Μέση εκπαίδευση.

Όλα τα μαθήματα γίνονται σε μικρά τμήματα ώστε να δίνεται έμφαση στις ιδιαιτερότητες μάθησης του κάθε μαθητή.

Next

Άριστα αποτελέσματα

Κάθε χρόνο έχουμε μεγάλο ποσοστό επιτυχιών σε όλα τα μαθήματα.. Στόχος μας είναι τα καλύτερα αποτελέσματα με βάση τις ικανότητες του κάθε παιδιού.

Με 7 χρόνια πείρα χρόνια πείρα στους Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τουλάχιστον 500 επιτυχίες μπορούμε να σας εγγυηθούμε πάνω από 95% πιθανότητα για επιτυχία η οποία πραγματώνεται σε διάστημα λιγότερο από 2 χρόνια
(7 πτυχία).

Next

Μικρά τμήματα - Χαμηλές τιμές - Εγγυημένη επιτυχία

Οι επιτυχίες μας οφείλονται στην εμπειρία των καθηγητών, στη συνέπεια, την εργατικότητα αλλά και το ειλικρινές ενδιαφέρον τους για τους μαθητές.Βάση στην προσπάθεια μας αυτή αποτελούν τα κλειστά ομοιογενή τμήματα 1-5 ατόμων τα οποία διασφαλίζουν:

Τη γρήγορη και αποτελεσματική κάλυψη της ύλης τη δυνατότητα καλής συνεργασίας τόσο μεταξύ καθηγητή – μαθητή όσο και μεταξύ των συμμαθητών τον κατάλληλο έλεγχο (προφορικά και γραπτά)

 

Next

Μαθήματα

Τα ιδιαίτερα μαθήματα στο χώρο του φροντιστηρίου Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με την τεχνική της γραπτής εξέτασης και το κλίμα των εξετάσεων. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους καθηγητές να διαπιστώσουν το επίπεδο γνώσεων του κάθε μαθητή, χωρίς όμως τα παιδιά να βομβαρδίζονται με πολλά διαγωνίσματα.

Το φροντιστήριο δίνει βαρύτητα στην επικοινωνία και την συνεργασία γονέων – καθηγητών.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 22319222, 99141444.

Για περισσότερες πληροφορίες (αιτήσεις, συμβουλές, βιογραφικά)μπορείτε να μας αποστείλετε email: metaixmiopc@gmail.com

Χάρτης:

<